12 maj – dags för FILOSOFIK, en arena för utforskande och samskapande.

Tillväxtlabbet.com bjuder in till ett medskapande arrangemang kring framtidens innovativa ledarskap. Ett framtida ledarskap som skapar framgång. Som förenar en organisations behov av ordning och reda med dess behov av att skapa utveckling och nytänkande. Ett ledarskap som möjliggör medarbetarnas kreativitet och potential. Det ledarskapet måste vi tillsammans utforska hur det skall se ut för att sedan genomföra. Innovativt tänkande och hållbarhet är ledord. Det nya ledarskapet sätter sig själv i ett större perspektiv och tänker tillsammans tankar om regionens välfärd.

Datum: 12 maj med mingelstart 16:30-17:00, slutar 19.00
Plats: Åkroken Science Park våning 4

Varmt välkommen!

Vad menas med ett innovativt ledarskap?

Tillväxtlabbet är tänkt att användas som en arena för utveckling av innovativt ledarskap och innovativa arbetsmodeller i Västernorrland! Här kommer information, material kontakter och blogginlägg att läggas upp. Denna arena bygger på att vi alla bidrar och hjälps åt!

Vad menas då med ett innovativt och värdebaserat ledarskap? Kärt barn har många namn och vi har valt att döpa det goda ledarskapet i Västernorrland till Innovativt Ledarskap. Det kan egentligen heta vad som helst, men det konkreta syftet med Tillväxtlabbet och ledarskapsfrågorna knutna till Tillväxtlabbet är följande:Läs mer

Innovativt, hållbart och värdeskapande ledarskap - Vad innebär det? Första filosofiket gick av stapeln ikväll på Metropol i Sundsvall med ett 15-tal nyfikna på att utforska det framtida ledarskapet. Resan fortsätter framåt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Framtidens ledarskap – med människan som drivkraft.
I en serie filosofik kommer Tillväxtlabbet, arenan för innovativt ledarskap, att bjuda in till diskussioner om framtidens ledarskap i vår region. Hur ska vi tillsammans skapa en kultur i vårt gemensamma ledarskap som utgår ifrån människan som drivkraft? Kan vi labba fram det ledarskapet och skapa tillväxt på helt andra sätt än vi gör idag? Kan medarbetarnas kreativitet och kompetens utveckla helt nya lösningar och affärsidéer som skapar vinst för alla?

Det första filosofiket genomförs torsdagen den 12 maj kl 16.30 på Metropol ,Åkroken Science Park.
Är du intresserad av att bli inbjuden till ett filosofik och prata framtidens ledarskap? Hör av dig!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tillväxtlabbet har lagt till ett evenemang. ... See MoreSee Less

Vilket ledarskap leder till framgång?

maj 12, 2016, 4:30e m - maj 12, 2016, 7:00e m

Vi vill ha kontakt med dig som vill vara med och utforska det framtida ledarskapet! Anmäl ditt intresse via meddelandefunktionen på Tillväxtlabbets Facebooksida eller genom att tacka ja här! Begr...

View on Facebook

Tillväxtlabbet - för ett regionalt ledarskap som skapar innovation,
hållbar förändring och möjligheter för framtiden.

Det vi tror på och vill uppnå – visionen

Det är hos individerna som potentialen, resurserna, kompetenserna och framtiden bor. Vi tror därför på ett ledarskap som genomsyras av tillit och ett tillvaratagande av varje medarbetares kunskaper och erfarenheter. Som skapar förutsättningar för de innovativa, hållbara miljöer som behövs för att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Vi tror på ett medarbetarskap som möjliggörare för förändring och som kännetecknas av engagemang, kreativitet och ett stort mått av eget ansvarstagande. Framförallt tror vi på samspelet däremellan för att nå den utveckling vi önskar.

Genom organisationerna skapas strukturer och system, mening och sammanhang som stöd förverksamheterna. Det är genom organisationerna vi främjar och formar förhållningssätt till det viktiga samspelet mellan ledare och medarbetare. Dagens organisationer behöver och har kapacitet att göra mer för att leva upp till dagens och morgondagens krav.

Genom aktiva handlingar framtids säkrar vi den egna verksamheten, men också den gemensamma utvecklingen. På vägen framåt behöver vi fortsätta hitta och fylla dagens organisatoriska hålrum med nya uppsättningar av verktyg, processer och relationer.

Vårt bidrag och vår kompassriktning – strategin:

Tillväxtlabbet är föreningen som utforskar och skapar utrymme för ny kunskap, dialog och utbyten kring det vi tror på och vill uppnå. Vi vänder oss till alla med intresse av att bidra till och fylla innehållet i vår vision och som har en önskan om att utveckla det inre och/eller yttre ledarskapet. Tillsammans hittar vi vägar som rustar oss för framtiden!

Besök gärna hemsidan - den är under uppbyggnad, var med och skapa innehållet! --> www.tillvaxtlabbet.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

Datum för ledarskapsdagarna är framflyttade längre fram och mer info kommer vilka datum det blir! ... See MoreSee Less

View on Facebook