12 maj – dags för FILOSOFIK, en arena för utforskande och samskapande.

Tillväxtlabbet.com bjuder in till ett medskapande arrangemang kring framtidens innovativa ledarskap. Ett framtida ledarskap som skapar framgång. Som förenar en organisations behov av ordning och reda med dess behov av att skapa utveckling och nytänkande. Ett ledarskap som möjliggör medarbetarnas kreativitet och potential. Det ledarskapet måste vi tillsammans utforska hur det skall se ut för att sedan genomföra. Innovativt tänkande och hållbarhet är ledord. Det nya ledarskapet sätter sig själv i ett större perspektiv och tänker tillsammans tankar om regionens välfärd.

Datum: 12 maj med mingelstart 16:30-17:00, slutar 19.00
Plats: Åkroken Science Park våning 4

Varmt välkommen!

Vad menas med ett innovativt ledarskap?

Tillväxtlabbet är tänkt att användas som en arena för utveckling av innovativt ledarskap och innovativa arbetsmodeller i Västernorrland! Här kommer information, material kontakter och blogginlägg att läggas upp. Denna arena bygger på att vi alla bidrar och hjälps åt!

Vad menas då med ett innovativt och värdebaserat ledarskap? Kärt barn har många namn och vi har valt att döpa det goda ledarskapet i Västernorrland till Innovativt Ledarskap. Det kan egentligen heta vad som helst, men det konkreta syftet med Tillväxtlabbet och ledarskapsfrågorna knutna till Tillväxtlabbet är följande:Läs mer

Engagerande och eftertänksamt seminarium om teori U denna söndag på Metropol! Erik Ottosson bjöd oss på en fascinerande vandring på bron mellan produktionslogik och utvecklingslogik. Hur skapar man en gemensam förståelse mellan dessa när allt inte går att beskriva i ord? En ledarskapsutmaning i Västernorrland. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Teori U - Nya vägar till hållbart innovativt ledarskap. ... See MoreSee Less

View on Facebook

NU GER SIG TILLVÄXTLABBET PÅ TEORI U!!
Seminarium söndag 23/10 kl 12-16, Metropol

Teori U är ett verktyg som, via en processloop, skapar möjligheter för Dig att se hur du kan skapa förändring och utveckla Dig till en innovativ ledare. Till vinst för din organisation eller Ditt företag.

Om man alltid gör samma sak får man alltid samma resultat. Trots att vi faktiskt vet att det är så tenderar vi att fortsätta göra samma sak i tron att problemet kommer att lösas.

Organisationer och företag som har ett högt behov av innovationsförmåga och ett ledarskap som förmår skapa den innovationsförmågan fastnar oftast i samma gamla hjulspår. Hur man än gör kommer inga nya lösningar. Tänka ur boxen säger vi utan att förstå hur det skall gå till.

Säg att vi skall införa ett hierarkiskt och auktoritärt ledarskap så kommer alla att veta vad det är. Det behövs inte beskrivas, det känns i kroppen vad det är. Men ett nytt innovativt ledarskap som ger möjligheter och skapar utveckling – hur beskriver vi det? Hur känns det?

Teori U har skapats av Otto Scharmer och används flitigt i exempelvis Danmark för förändringsarbete.

Som ett första steg arrangerar Tillväxtlabbet ett seminarium söndag den 23 oktober mellan 12-16 på Metropol. Seminariet leds av Erik Ottosson, Sign Trace, som är certifierad konsult i teori U.
Är du intresserad finns några platser kvar på seminariet.
Hör av dig till Birgitta Dahlén 070 684 69 11
... See MoreSee Less

View on Facebook

Innovativt, hållbart och värdeskapande ledarskap - Vad innebär det? Första filosofiket gick av stapeln ikväll på Metropol i Sundsvall med ett 15-tal nyfikna på att utforska det framtida ledarskapet. Resan fortsätter framåt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Framtidens ledarskap – med människan som drivkraft.
I en serie filosofik kommer Tillväxtlabbet, arenan för innovativt ledarskap, att bjuda in till diskussioner om framtidens ledarskap i vår region. Hur ska vi tillsammans skapa en kultur i vårt gemensamma ledarskap som utgår ifrån människan som drivkraft? Kan vi labba fram det ledarskapet och skapa tillväxt på helt andra sätt än vi gör idag? Kan medarbetarnas kreativitet och kompetens utveckla helt nya lösningar och affärsidéer som skapar vinst för alla?

Det första filosofiket genomförs torsdagen den 12 maj kl 16.30 på Metropol ,Åkroken Science Park.
Är du intresserad av att bli inbjuden till ett filosofik och prata framtidens ledarskap? Hör av dig!
... See MoreSee Less

View on Facebook